English

  شرکت مهندسی آرتاش

‫طراح و سازنده مخازن تحت فشار، کوره های احتراقی و الکتریکی، تنش زدایی سازه های فلزی، تبخیر کننده گاز مایع، سیستمهای احتراق ‫
‫دارنده گواهی فعالیت صنعتی، پروانه خدمات مهندسی، گواهی تایید صلاحیت جهت خدمات بازرسی جوش، رادیوگرافی صنعتی، تفسیر فیلم رادیوگرافی و آزمایشات غیر مخرب، و پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری. ‫
‫با بیش از 30 سال تجربه موفق آماده همکاری با شما صنعتگر عزیز می باشد.