English

فعالیتهای شرکت

‫شرکت مهندسی آرتاش با تخصص های فنی و مهندسی و نیروهای متبحر در این بخشها در خدمت صنایع کشور می باشد. ‫
‫ ‫
‫طراحی و ساخت کوره های صنعتی از نوع احتراقی و یا برقی جهت عملیات حرارتی، ذوب فلزات، پخت لعاب روی فلز و سایر کاربردهای صنعتی ‫
‫ ‫
‫طراحی و ساخت سیستمهای احتراق با سوخت مایع و گاز ‫
‫ ‫
‫طراحی و ساخت مخازن تحت فشار ‫
‫ ‫
‫ساخت سیستمهای تنش زدایی از سازه های فلزی ‫
‫ ‫
‫انجام عملیات تنش زدایی از سازه های فلزی پس از جوشکاری ‫
‫ ‫
‫طراحی و ساخت تبخیر کننده های گاز مایع ‫
‫ ‫
‫ارائه خدمات متالوژیکی