English

گواهینامه ها

‫در تاریخ 1369/8/27 از وزارت صنایع سنگین گواهی فعالیت صنعتی خود را دریافت نمودیم ‫
‫ ‫
‫در تاریخ 1375/10/22 موفق به دریافت پروانه خدمات مهندسی شدیم ‫
‫ ‫
‫در تاریخ 1377/9/7 گواهی فعالیت صنعتی خود را دریافت نمودیم ‫
‫ ‫
‫در تاریخ 1385/12/12 گواهی تایید صلاحیت جهت خدمات بازرسی جوش، رادیوگرافی صنعتی، تفسیر فیلم و آزمایشات غیر مخرب را دریافت نمودیم ‫
‫ ‫
‫در تاریخ 1393/9/9 گواهی فعالیت صنعتی را دریافت کردیم ‫
‫ ‫
‫در تاریخ 1394/2/13 پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری را اخذ نمودیم ‫

گواهی فعالیت صنعتی

گواهی فعالیت صنعتی -

پروانه خدمات مهندسی

پروانه خدمات مهندسی -

گواهی فعالیت صنعتی

گواهی فعالیت صنعتی -

گواهی تایید صلاحیت

گواهی تایید صلاحیت -

گواهی فعالیت صنعتی

گواهی فعالیت صنعتی -

پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری

پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری -

2017/05/24 - 0: