شرکت مهندسی آرتاش

طراح و سازنده مخازن تحت فشار، کوره‌های احتراقی و الکتریکی، تنش زدایی سازه‌های فلزی، تبخیر کننده گاز مایع و سیستم‌های احتراق